Hvem er Standskaderne


Foreningen Strandskaderne  er hjemme-hørende i Aabenraa kommune.


Foreningens formål er at fremme initiativ, der støtter bevarelsen af naturen omkring, stranden og vandkvaliteten af Genner Bugt.

Vi medvirker til renholdelse af strand- og badearealer m.v. i Genner Bugt.


Vi støtter initiativer der skaber sikkerhed for beboerne i området, både til vands og på land.


Læs om Strandskadernes bestyrelse her.


Hvad laver vi i foreningen


Som en naturforening i Danmark, sætter vejret til tider sine begrænsninger. Det betyder at vi er mest aktive om sommeren.


Det sker bl.a. ved vores årlige strand-rensning, hvor strandskaderne sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangerer årets strandrensning sammen med med-

lemmer og bugtens foreninger.


Vi er stolte af vores strand og arbejder hver år på at, Friluftsrådet tildeler os det BLÅ FLAG. Friluftrådet tildeler det BLÅ FLAG til strand og havne som yder en ekstra indsats for miljøet eller forsøger at højne stranden eller havnens tilstand. Læs mere det BLÅ FLAG her.

 

 

NÆSTE AKTIVITET

 

 

Strandrensning

Søndag d. 31. marts
Kl. 10:00

Flaghejsning. Der serveres undstykker, kaffe og the


Kl. 10:30

Der er lagt ruteplaner frem, og man vælger selv hvilken rute man ønsker at gå


Kl. 10:45

Indsamlingen går i gang


Kl. 12:30

Grillpølser, øl og vand


Kl. 14:00

Afslutning


Tilmelding til Jette Andreasen på; jafa.kalvoe@gmail.com

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved